Zgodovina kluba - praznovanje petinsedemdesetletnice igranja odbojke v Mežici

75 let odbojke v Mežici

Odbojkarski klub Mežica je v letu 2005 praznoval že 75 letnico neprekinjenega delovanja odbojke v Mežici. Klub nadaljuje tradicijo odbojkarske igre, ki se je začela leta 1930, med prvimi v Sloveniji v tedanjem mežiškem telovadnem društvu Sokol. Igra se je nato razvila še v drugih krajevnih društvih. Po letu 1945 so se mežiški odbojkarji v tedanjem telovadnem društvu nato v društvu TVD Partizan močno uveljavili tako v slovenskem kot v jugoslovanskem prostoru. Že takrat in vse do danes so društvene ekipe od najmlajših do članov in članic osvajali občasno tudi republiška in celo državna prvenstva. Pestra desetletja odbojkarske igre in tekmovalni dosežki so podrobno opisani v almanahu 75 let odbojke v Mežici, ki je bil izdan ob tej častitljivi starosti in neprekinjenem delovanju odbojke v Mežici. V njem se poleg fotografij in podatkov dokumentarne narave v pripoved vpletajo tudi spomini starejših igralcev z opisom posebno zanimivih doživetij ali zapletov iz nekdanjih športnih terenov. Dejstvo je, da je prav odbojka med vsemi družbenimi dejavnostmi kraja v največji meri ponesla ime in sloves Mežice po nekdanji Jugoslaviji, pa tudi samostojni Sloveniji. Ob tej priložnosti je nastala tudi slikovno zvokovna prezentacija omenjenega obdobja skozi čas, ki si jo lahko ogledate tukaj.


Največji dosežki v tem obdobju so bili:

- Odbojka se igra v Mežici nepretrgoma od leta 1930 do danes.

- Leta 1938 mlajši mladinci fantovskega odseka prikažejo na zvezinem prvenstvu najboljšo igro.

- Leta 1949 članska ekipa osvoji prvo mesto na tekmovanju rudnikov Jugoslavije v odbojki. Mirko Skudnik je v državni reprezentanci Jugoslavije.

- Leta 1950 in 1951 članska ekipa osvoji prvo mesto v odbojki med telovadnimi društvi okraja, okrožja, Slovenije in Jugoslavije (v Osijeku in Beogradu).

- Leta 1952 igra članska ekipa v razdeljeni zvezni ligi, v kateri osvoji 4. mesto za ekipami iz Ljubljane in Maribora.

- V letih od 1960 do 1982 osvajajo naslove republiških prvakov ter druga in tretja mesta pionirji (1978), pionirke in mladinci (1980 in 1982).

- Leta 1981 so člani pokalni prvaki Slovenije.

- Leta 1982 člani postanejo prvaki 2. zvezne lige in se uvrste v 1.b zvezno ligo.

- Leta 1983 so člani v 1b. Zvezni ligi najbolje uvrščena slovenska ekipa. V njej so še Fužinar, Branik in Bled.

- Na prelomu tisočletja pa do danes so v slovenskem vrhu ekipe deklet in fantov v kategorijah deklic, dečkov, kadetinj, kadetov, mladink in mladincev.


Vseskozi do danes so odbojkarji nudili stotinam mežiških mladih možnosti stalne, celoletne strokovne vadbe z močnim poudarkom na vzgojnih vrednotah. Pomembno je poudariti, da Odbojkarski klub Mežica ločeno vzgaja in tekmuje z ekipami deklet in fantov na tekmovanjih panožne zveze, kar je v slovenskem merilu že prava redkost. Že nekaj let je vključenih v republiška tekmovanja kar deset ekip deklet in fantov. Med njimi pa so se posameznice in posamezniki, ki so odbojkarsko pot začeli v Mežici, uvrščali in se še uvrščajo v reprezentančne selekcije, kjer so celo njihovi nosilci. V tem obdobju so to bili: Mirko Skudnik, Herman Rigelnik, Mirko Rebula, Alojzija Rebula, Veronika Triplat, Rudi Lasnik, Boris Skudnik, Janko Plešnik, Sašo Vidmar, Darko Iglar, Bogdan Pupavac v zadnjih letih pa Tjaša Dimec in Petra Kramolc, ter Miha Kosl in Jure Ivartnik. Za vso obsežno in neprekinjeno delovanje mežiške odbojke, od prvih začetkov do danes, so gotovo najbolj zaslužni požrtvovalni funkcionarji društva, predsedniki in trenerji, ki so uspešno vodili klub in ekipe. Obsežna tekmovanja v zadnjem času pa so poleg organizacijskih problemov zahtevala precejšna finančna sredstva. Poleg Občine Mežice, smo v zadnjih letih na srečo našli razumevanja tudi pri nekaterih pokroviteljih. Vsem gre najlepša zahvala.

Avtor: Urh Lednik